89 – Przez Świętą Krew i przez swój Krzyż

1. Przez Świętą Krew i przez swój Krzyż,
Do Ojca Ty nas, Zbawco, zbliż.
W opiece swojej zawsze miej,
I Ducha łaski na nas zlej.

2. Niech Prawda Twoja świeci nam,
Niech wiedzie nas do nieba bram.
W wędrówce przewodnikiem bądź,
I naszą wolą zawsze rządź.

3. My dążym wiernie w ślad Twych stóp,
Cierpliwie, wiernie, aż po grób.
I wierzym, że nas zbawi Krew,
Że nas oszczędzi Boży gniew.

4. I jeszcze tylko kilka lat,
A wnet opuścim ziemski świat!
Koronę nam żywota dasz,
Pozwolisz ujrzeć Twoją Twarz.