85 – Ojcze z nieba, dziś Twe dzieci

1. Ojcze z nieba, dziś Twe dzieci,
Korne modły w niebo ślą.
Niech nam Twoja Prawda świeci,
Wspieraj nas opieka swą.

Chór:
Daj nam, Ojcze orzeźwienie,
Bo już Syn obecny jest,
I daj dzieciom swym zbawienie,
Jak nam dałeś ducha chrzest.

2. Dziś się modlą dzieci Twoje,
Bo ufają w Boski Plan,
Wiedzą, że wnet łaski zdroje,
Zleje na świat Chrystus Pan.

3. Chociaż ciężkie są cierpienia,
Które znosi dziś Twój lud,
Lecz dostąpim wnet zbawienia,
W zmartwychwstania wielki cud.

4. A więc udziel, Ojcze siły,
Aby wytrwać w chwili złej.
Pozwól, aby w chwale lśniły,
Wierne sługi sprawy Twej.