77 – Gwiazdo jasna i poranna

1. Gwiazdo jasna i poranna,
W Tobie życie, prawdy blask.
Z Ciebie bije cnót fontanna,
W Tobie źródło wszelkich łask.

2. O Baranku Boży Święty!
Nie ma granic łaska Twa.
Tyś w miłości niepojęty,
Serce me wdzięcznością drga.

3. Tyś nie wzgardził mą ofiarą
I do Ojca wiedziesz mnie.
W Tobie żyję świętą wiarą,
Serce me miłością wre.

4. Chcę za Ciebie oddać życie,
Bo cóż w zamian ja Ci dam?
Tyś jak słońce na błękicie,
Blaskiem Prawdy świecisz nam.

5. A więc chwalmy dzisiaj Pana,
Spieszmy chwalę Jemu wznieść.
Upadajmy na kolana!
Chwała Barankowi, cześć!