74 – Szczęśliwy człek co w Pański ślad

1. Szczęśliwy człek co w Pański ślad,
Wstępuje z wiarą w duszy swej,
Uniknie zawsze wszelkich zdrad,
Zwycięży łatwiej w chwili złej.

2. Bo mądrość Boża z górnych stron,
Kieruje każdy jego krok;
W mądrości Pańskiej ufa on,
Do nieba swój podnosi wzrok.

3. A choć doświadcza ciągłych prób,
Na wąskiej ścieżce dążąc w wyż,
Zostaje wiernym aż po grób,
Bo wierzy święcie w Pański Krzyż.

4. Szczęśliwy ten, co wierzy w Krew,
Bo przez tę wiarę żywot ma,
A w sercu jego Prawdy siew,
Obfite plony łaski da.

5. A kto miłością rządzi się
I wiarę czerpie z Świętych Ksiąg,
Ten się Stworzeniem Nowym zwie,
Nagrodę weźmie z Pańskich rąk.