71 – Chwała Tobie, Wielki Boże

1. Chwała Tobie, Wielki Boże,
Żeś mnie przyjął w łasce Swej.
U stóp Twoich wszystko złożę,
Ducha Twego na mnie zlej.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna, Duchem swoim oświeć mnie.

2. W Krew Jezusa święcie wierzę,
W Krew co odkupiła świat,
I zawieram dziś przymierze,
Że podążę w Jego ślad.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się!
Przyjm za syna, Duchem Swoim oświeć mnie!

3. Więc ślubuję w swej ofierze,
Nawet życie oddać swe.
Wiernie wytrwać w świętej wierze
I z Chrystusem cierpieć chcę.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się!
Przyjm za syna, Duchem swoim oświeć mnie!

4. Dziś oddaję moją wolę
Pod rozkazy woli Twej,
Zniosę troski i niedole,
Tylko mnie za syna chciej.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się!
Przyjm za syna, Duchem swoim oświeć mnie!