70 – O Panie nasz, na rozkaz Twój

1. O Panie nasz, na rozkaz Twój,
Do pracy stajem na ten zew,
A choć nas czeka ciężki znój,
Zbierajmy dzisiaj Prawdy siew.

2. Przez cały Ewangelii ciąg,
Zastępy Twoich świętych sług,
Głosiły Prawdę z Świętych Ksiąg,
Że ześle nam Królestwo Bóg.

3. l już się zbliżył świata kres,
I żęty już pszenicy łan.
Wnet koniec trudów, koniec łez.
Na ziemi już obecny Pan.

4. Pszenica w Pańskim gumnie już,
Kąkol w ucisku ginie złym,
I jeszcze tylko kilka burz,
A błyśnie słońce w blasku swym.

5. l już Królestwa wchodzi czas,
Niech trud nasz do ostatka trwa,
Bo wkrótce Król zawoła nas,
I odpoczynek w niebie da.