7 – Maluczko, a ujrzycie mnie!

1. Maluczko, a ujrzycie mnie!
Tak Sam powiedział Pan,
Dziś chwila ta zbliżyła się,
Już się wypełnia plan.
Obecny już na ziem Król.
Królestwa wschodzi czas.
Wnet zniknie śmierć, wnet zniknie ból,
Pan w niebo przyjmie nas.

Chór:
Królestwa dziś nastaje czas,
Już widać jasny blask.
Wnet ujrzym Zbawcę wszyscy wraz,
Doznamy wiecznych łask.

2. Nadeszła chwila Pańskich dni,
Wnet się podźwignie świat.
I pozna, że w Jezusie tkwi,
Zbawienie przyszłych lat.
I cały świat Mu odda cześć,
Do Jego przyjdzie nóg,
Bo w Panu znajdzie życia treść,
I pozna, że jest Bóg.