68 – Twym słowem poję słuch

1. Twym słowem poję słuch,
I wzmacniam serce me.
Gdy mnie oświeci Pański Duch,
Ja tylko prawdy chcę.

2. Tyś, Ojcze, łaskę dał,
Nie dałeś zginąć nam.
Wskazałeś drogę pełną chwał,
I nas prowadzisz Sam.

3. Twa łaska wiedzie nas,
Tam, gdzie Jezusa ślad.
Twa łaska zbliża błogi czas,
W Królestwie przyszłych lat.

4. Gdyby nie łaska Twa,
Czym świat by dzisiaj był?
Twa łaska nam zbawienie da,
By człowiek wiecznie żył.