67 – Choć czasem Boska ciąży dłoń

1. Choć czasem Boska ciąży dłoń,
Choć ciężki próby trud,
W pokorze chylmy naszą skroń,
Jak Pański czyni lud.

2. Bo doskonałość Bożych sług,
Ta dłoń wyrobić ma,
Więc choć przykrości zsyła Bóg,
Niech wiara nasza trwa.

3. Lecz ręka Pańska dobra jest,
Bo ćwiczy wiarę w nas;
A choć nam zsyła srogi chrzest,
Wnet ześle lepszy czas.

4. Z pokorą znośmy każdy cios
I każdy nowy ból.
Nie skarżmy się na ciężki los,
Bo tak nasz cierpiał Król.

5. Wszak hart zyskuje w ogniu stal,
A złoto świetny blask.
Za każdą próbę Pana chwal,
To dowód Jego łask.