63 – W cudowny sposób Stwórca Pan

1. W cudowny sposób Stwórca Pan,
Wypełnia plany Swe
I żąda, aby ludzki stan,
Stosował do nich się.

2. Choć nie zbadane drogi są,
Którymi kroczy Bóg,
Miłością jednak wszystkie tchną,
Do wiernych Jego sług.

3. Cudowny każdy Jego czyn,
Napełnia wiarą nas,
A razem z Ojcem Boży Syn,
Nad nami czuwa wraz.

4. Bo w Synu wszelka życia treść,
Zbawienie przyszłych dni,
Więc wznieśmy Zbawcy godną cześć,
O Stwórco, chwała Ci!

5. Już tajemnica dawnych lat,
Odkrywa oczom się,
Bo Zbawca przyszedł zbawić świat,
I ludzkość dźwignąć chce.