62 – Bóg umiłował ludzki stan

1. Bóg umiłował ludzki stan,
Choć grzeszny jest ten świat,
i postanowił wielki Plan,
Wypełnić w tysiąc lat.

Chór:
Swego Syna światu dał,
By przez swą Świętą Krew
Na ludzkość łaskę Prawdy zlał,
Przebłagał Boski gniew.

2. I przyszedł na świat Boży Syn,
Od śmierci zbawić nas,
Odkupić wszystkich z grzesznych win,
Zwiastować lepszy czas.

3. Syn kupił wszystkich Swoją Krwią,
Założył Kościół swój,
i nazwie go Małżonką swą,
Gdy skończy się już znój.

4. Dziś już nadchodzi chwila ta,
Już jest obecny Pan;
Wnet Król nam Swą koronę da,
Wprowadzi w Boski stan.