6 – Maluczkim Stadkiem Pan nas zwie

1. Maluczkim Stadkiem Pan nas zwie,
Nas, którzy wierzym Mu;
Nas, z których świat dziś śmieje się;
Nas, którzy cierpim tu.

2. Maluczkim Stadkiem Kościół jest,
Lecz z nami zawsze Pan.
Z nas każdy dostał Ducha chrzest,
I wierzy w Boski plan.

3. Pokorni my, maluczko nas,
Cierpimy trud i ból;
Lecz wierzym, że już bliski czas,
Gdy nas nagrodzi Król.

4. Maluczkie stadko wiernie trwa,
W głoszeniu Prawdy słów;
A za to Bóg nagrodę da,
Gdy słońce wstanie znów.

5. Gdy tysiąclecia błyśnie dzień,
Pan nas nagrodzić chce,
I weźmie w niebo pośród pień
Maluczkie stadko swe.