52 – Przy boku Pana pragnę stać

1. Przy boku Pana pragnę stać,
Bo On jest Zbawcą mym,
Innego Pana nie chcę znać,
Nadzieja cała w Nim.

2. Bo źródłem łaski jest nasz Pan,
Miłością do nas tchnie,
Krwią Swą oczyścił grzechu stan.
Ach! oczyść także mnie.

3. Ach! oczyść mnie, o Panie mój!
Z win moich i mych wad,
A wtedy Panie, będę Twój,
I w Twój podążę ślad.

4. I przed Niebiańskim Ojcem mym.
Zasługę przydaj mi,
I ochroń mnie w ucisku złym
Przez ufność w Twojej Krwi.