51 – Niech się dzieje wola Twoja

1. Niech się dzieje wola Twoja,
Przenajświętszy Ojcze nasz!
Wiary naszej Tyś ostoja!
Ty nam odkupienie dasz.

2. Tyś nas przyjął za Swe dzieci,
Przez Chrystusa śmierć i Krew.
Niech więc dzisiaj w niebo leci,
Przed Twój Tron nasz wdzięczny śpiew.

3. Oddajemy nasze życie,
Na ofiarę u Twych stóp,
I pragniemy należycie,
Służyć Tobie aż po grób.

4. Niech nas karmią Twoje Słowa,
Niech kierują każdy czyn.
Niech nas w swej opiece chowa,
Nasz Zbawiciel, a Twój Syn.

5. A gdy przyjdzie chwila zgonu,
Gdy już przyjdzie słuszny czas,
Staniem u stóp Twego Tronu,
Gdzie nagrodzisz Ojcze nas.