50 – Cokolwiek Ojcze, ześlesz mi!

1. Cokolwiek Ojcze, ześlesz mi!
Ja w służbie wytrwam swej,
I zawsze podziękuję Ci,
Lecz mnie za syna chciej.

2. Dziś modły do stóp Twoich ślę,
Racz mi cierpliwość dać,
Mądrością Twoją oświeć mnie,
Bym mógł w ofierze trwać.

3. Gdy na mą duszę zsyłasz znój,
Ja nie podnoszę skarg,
Boś Ty najlepszy Ojciec mój,
Przyjm dzięki z moich warg.

4. Nadzieją zawsze krzepię się,
Że Ty mnie, Ojcze znasz,
Że kiedyś w niebo przyjmiesz mnie,
Dasz ujrzeć Swoją Twarz.

5. Więc niech Ci będzie, Ojcze, cześć,
Po nieskończone dni!
Bo Tyś jest wszystkich rzeczy treść.
Ach, chwała, Ojcze, Ci!