5 – Za taki słaby jak ja twór

1. Za taki słaby jak ja twór
Pan życie Swoje dał,
By dać nam Swej miłości wzór,
By człowiek prawdę znał.

Chór:
Umarł Zbawca Pan
I przelał swoją Krew,
By z śmierci wyrwać ludzki stan,
By dać nam prawdy siew.

2. Krew, co spłynęła z Jego ran,
Zmazała grzechu ślad.
Przez Krzyż Swój kupił Chrystus Pan,
Na własność cały świat.

3. Więc teraz, bracie, w prawdzie stój,
W ofierze swojej trwaj.
Czyń, jak Ci kazał Zbawca twój,
I Jego tylko znaj.

4. Zabiegi świata dzisiaj rzuć,
I tylko prawdę ceń.
Do nieba oczy swoje zwróć,
Skąd przyjdzie Pański dzień.

5. Bo niedaleki już jest czas,
Gdy Pan Swój zajmie tron.
I do swej chwały weźmie nas,
Do jasnych nieba stron.