49 – Z Bożego Słowa prawdy zdrój

1. Z Bożego Słowa prawdy zdrój,
Na ziemski spływa krąg,
Więc dzięki Ci! o Ojcze mój,
Za dar Twych Świętych Ksiąg.

2. A Słowa Twego czystą treść,
Objaśnił Zbawca nasz
I kazał głosić światu wieść,
Że nam Królestwo dasz.

3. Dziś Prawda Twa jasnością lśni,
Rozprasza nocy cień, Ach dzięki,
Ojcze, chwała Ci!
Już zbliża się Twój dzień.

4. Już obietnica spełnia się,
Przeminie śmierć i ból,
Nadzieją cała ludzkość tchnie,
Bo już na ziemi Król.

5. A gdy zabłyśnie słońca blask,
Królestwa przyjdzie czas,
Król nam udzieli tysiąc łask
I w niebo weźmie nas.