488 – Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi

1. Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi,
Chcemy na zawsze wiernymi Ci być.
Z Tobą się wierna drużyna ostoi,
Ciebie na zawsze gotowiśmy czcić.

2. Chcemy posłusznie bez wszelkiej obawy,
Z Tobą Baranku w cierniowy iść ślad,
Za nas stoczyłeś ból ciężki i krwawy,
Za nas do grobu ciemnegoś się kładł.

3. Myśmy wokoło Ciebie się zebrali,
Świętym przymierzem połączył nas krzyż.
Tobieśmy wiernie serce swe oddali, P
rzyjmij i w księgi żywota je wpisz.

4. Kiedy nas pokus nawała powali,
Ty do zwycięstwa sam będziesz nas wiódł.
To Twoja miłość znowu nas ocali,
Znowu ze śmierci wydrzemy się wrót.

5. Chcemy na zawsze być Tobie oddani,
Chcemy należeć do Twych wiernych rzesz,
Ty nas do pewnej poprowadź przystani,
Ty nas od pokus i od złego strzeż.