487 – Albowiem tak Bóg umiłował świat

Jana 3:16

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
umiłował, umiłował, umiłował Bóg ten świat.
Że Syna Swego dał, że Syna Swego dał.
Dał Syna, dał Syna, Jednorodzonego dał.
Aby każdy kto weń wierzy, aby każdy kto weń wierzy,
nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał.