486 – Psalm 133

1. Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna,
Gdy Bracia zgodnie mieszkają.

Jest jako olejek najwyborniejszy
Wylany na głowę, ściekający na brodę,
Na brodę Aaronową;

Ściekający aż i na podołek szat jego.
Jako rosa Hermon która zstępuje na góry Syońskie.
Albowiem tam daje Pan
Błogosławieństwo i żywot aż na wieki.