485 – Kto w tym burzliwym życiu

1. Kto w tym burzliwym życiu,
Nam może pokój dać?
Ożywczą wodę życia,
W spragnione usta wlać?

Chór:
Zbawiciel nasz Pan,
Zbawiciel nasz Pan,
Zbawiciel nasz Pan,
Wybawić tylko może On!

2. Troskami jam zgnębiony,
Wokoło czyha wróg.
Ach, kto mię poprowadzi,
Wśród krętych życia dróg?

3. Grzech dręczy moją duszę,
Szatana lękam się,
Któż zdoła mię obronić,
Od zguby zbawić mię?