480 – Mijają dni, czas szybko mknie

1. Mijają dni, czas szybko mknie,
Wciąż w bezpowrotną dal,
I w wieczność płyną lata twe,
Jak z biegiem szybkich fal.

Chór:
Pójdź, nim ostatnie miną dni!
Przestrogi sygnał słysz!
Jak jasny blask w ciemnościach lśni,
Golgoty Zbawczy krzyż, Golgoty Zbawczy krzyż.

2. Podstępnie mami błyskiem złud,
Zgubione dziecię świat,
On je w boleści, w nędzę wwiódł,
I pokój duszy skradł.

3. Na ciebie wciąż z miłością swą,
Cierpliwie czeka Bóg,
Chcąc cię oczyścić Zbawcy Krwią,
Odpuścić wszelki dług.

4. Pan Jezus zna twój ciężar win,
On za nie życie dał.
Wierz tylko weń, On Boży Syn,
A wzniesiesz pieśni chwał.

Chór:
Pójdź, nim ostatnie miną dni!
Spójrz na ratunek wzwyż!
Na cały świat zbawienie lśni,
Golgoty Zbawczy krzyż,
Golgoty Zbawczy krzyż.