476 – Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego

1. Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego,
Tak dusza moja szuka, Panie, Cię.
Pragnę, o Boże, deszczu wieczornego!
Kiedyż, ach kiedyż Panie przyjmiesz mię?

2. Prawica Twoja chroni mię łaskawie,
Od mocy grzechu i przygody złej.
Wspierasz mię zawsze w każdej dobrej sprawie.
O Panie, przyjmij dar wdzięczności mej!

3. Duszo, jak możesz jeszcze tkwić w rozpaczy,
Gdy jest tak blisko ciebie łaski Bóg?
Wysławiaj Pana, On Bogiem tułaczy!
On Swą miłością cię wybawi z trwóg!