473 – Nim wyszedłeś dzisiaj z domu

1. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu,
Czyś pomodlił się?
Czyś poprosił Zbawcę twego,
By cię chronić chciał od złego
Dzisiaj cały dzień?

Chór:
Jakaż siła jest w modlitwie!
Ona zmienia noc na dzień!
Gdy więc słabniesz w życia bitwie,
Klęknij, pomódl się!

2. Gdy twe serce złość napełnia,
Czy ty modlisz się?
Czy o łaskę prosisz z nieba,
Byś przebaczyć mógł, gdy trzeba,
Gdy ktoś skrzywdził cię?

3. W doświadczenia chwilę ciężką,
Czy modliłeś się?
Kiedy w smutku dusza płacze,
Czyś do nieba wzniósł swe oczy,
Skąd Bóg balsam śle?