465 – Ja kocham Cię, Jezu, Tyś cały mój świat

1. Ja kocham Cię, Jezu, Tyś cały mój świat.
Dla Ciebie wszystkiego wyrzekam się rad.
Wszak w Tobie jedynie ratunek mi dan.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!

2. Ja kocham, boś pierwszy ukochał Ty mnie.
Twa śmierć na Golgocie ratunek mi śle.
Ja kocham Cię, Jezu, dla krwawych Twych ran.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!

3. Ja kocham Cię teraz, gdy jasny lśni dzień,
A także, gdy śmierci przybliży się cień,
A w Niebie ma dusza uwielbi Cię tam.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!