464 – Do pracy śpiesz! Posłuchaj jak cię woła Pan

1. Do pracy śpiesz! Posłuchaj jak cię woła Pan,
Więc idź i światu o Chrystusie mów!
Do pracy śpiesz, Wszak Chrystus ciebie wzywa Sam!
Czyż nie posłuchasz Zbawiciela miłych słów?

Chór:
Społem bracia, siostry,
Prawdę i światło w nasz ponieśmy lud!
Więc śmiało bracia, siostry,
Wciąż naprzód idźmy, to dla Boga trud!
Alleluja Chrystus nas prowadzi Sam!
„O, hossanna”, brzmi Aniołów dźwięczny psalm!
Wkrótce już się skończy trud,
Bliżej będziem niebios wrót,
Tam nas oczekuje z swoją chwałą Bóg!

2. O, bracie, idź! I ciebie Bóg do pracy zwie.
Ratować dusze z bagna grzechu chciej!
O, bracie, idź! Bóg także potrzebuje cię,
Więc śpiesz i w serca zimne, Bożą miłość wlej!

3. O, naprzód wciąż! Bo wkrótce minie łaski czas,
Więc śpieszmy grzesznym duszom pomoc nieść!
O, naprzód wciąż! My młodzi, nic nie straszy nas,
Pójdziemy raźno naprzód, nucąc chwały pieśń!