460 – Z padołu łez i udręczenia

1. Z padołu łez i udręczenia,
Gdzie ciągły znój i pot i ból,
Błagalne w niebo ślę westchnienia:
O, Boże ześlij pokój Swój!

Chór:
Ach, ześlij mi ukojenie,
Ach, ześlij mi pocieszenie!
Daj pokój upragniony,
O, Boże mój, daj pokój swój!

2. O, ucisz gromy, mocny Boże,
Kres połóż doli mojej złej!
Niech się różowią znowu zorze,
Świetlane zorze łaski Twej!

3. Daj Panie sercu memu wiarę,
Że Twoja miłość wiecznie trwa,
Że chociaż zsyłasz na mnie kary,
Łaskawa jest mi ręka Twa!

4. Ach, Boże ratuj z udręczenia,
Powściągnij sprawiedliwy gniew,
A wzniosę Ci dziękczynne pienia,
Wdzięczności szczerej wzniosę śpiew!