458 – Już przyszedł Chrystus, Król nasz Wielki

1. Już przyszedł Chrystus, Król nasz Wielki,
Już przyszedł sądzić cały świat.
Musi Mu oddać chwałę wszelki.
Duży i mały będzie rad.

Chór:
Bo zaprowadzi Pan Królestwo,
Więc głośmy bracia, to przyszłe zwycięstwo.

2. Już pierzcha przed Panem nocy grzech,
I walą się mury błędu.
Mężnie walczmy, choć nas dwóch lub trzech,
I na zło nie miejmy względu.

3. Cóż lepsze jak praca dla Pana,
Co miłość objawił swą nam,
Wyzwolił z niewoli szatana,
Udzielił pomocy nam Sam?

4. Więc stójmy usilnie w tym boju,
I ćwiczmy silnej wiary słuch,
Będziemy spoczywać po znoju,
Niech Pański oblecze nas duch.