454 – Przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu mym

1. Przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu mym,
O Bogu i Golgocie nie wiedziałem nic.
Tak zmarnowałem życie, wciąż błąkając się,
Aż Bóg mnie znalazł i jak dziecię powiódł swe.

Chór:
[: To był dzień najpiękniejszy, który Bóg mi dał,
Gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał. :]

2. Radości złudne i rozkosze w świecie tym!
Sława i cześć pokoju nie przyniosły mi,
Szukało szczęścia dniem i nocą serce me,
Aż Pana ja znalazłem, z nim chcę życie wieść.

3. Me życie pełne szczęścia i radości jest,
Pan Pokój swój wlał w niespokojne serce me.
Gdy spojrzę wstecz, na wszystko, co przeżyłem sam,
To wiem, że Jezus mi prawdziwe szczęście dał.