451 – Daj Ojcze ducha Swego nam

1. Daj Ojcze ducha Swego nam,
Jak obiecałeś z dawna sam.
Rozpłomień w sercach święty żar!
Z serc takich Ci najlepszy dar.

2. Pobożność w sercach naszych wzbudź,
Ku niebu myśli nasze zwróć.
Pokorę w serca nasze wlej,
Abyśmy szli po drodze Twej.

3. Niech nas oświeca Prawdy blask!
Pomnażaj wiarę w zdrój Twych łask,
Dziękczynny hołd Ci będziem nieść,
Zanucim pieśń na Twoją cześć.

4. Wszechmocny Boże niechaj Ci,
Pochwałą ziemia z niebem brzmi!
Niech i Syn Twój po wszystek czas,
Sławiony będzie z Tobą wraz.