45 – O Wieczny Boże, Ojcze nasz

1. O Wieczny Boże, Ojcze nasz,
Niech imię Twoje święci się. T
y dla nas pokarm Ducha, masz,
Więc nakarm dzisiaj Słowem mię.

2. Królestwa Twego bliski czas,
Już świta Tysiąclecia Brzask;
Wnet przed Twój Tron powołasz nas
I przyjmiesz do niebiańskich łask.

3. Bądź Wola Twoja, Ojcze mój,
Jako na niebie tak i tu,
Gdzie lud Twój cierpi ziemski znój,
Do ostatniego wierny tchu.

4. I nie pamiętaj naszych win
I oddal od nas słuszny gniew,
Bo nas pojednał z Tobą Syn
Przez Swej ofiary drogą Krew.

5. Od złego, Ojcze, lud Swój zbaw,
W opiece Swojej zawsze miej,
Słuchamy wiernie Twoich Praw,
Więc przyjmij nas do chwały Swej.