448 – W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę

1. W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę,
Co dzisiaj jest kotwicą twą,
Upewnij się, upewnij się,
Że nogi twe na pewnej skale są.

Chór:
Tą skałą Jezus, tak, tylko On!
Tą skałą Jezus, jedynie On!
Upewnij się, upewnij się,
Że nogi twe na pewnej skale są.

2. W obecnych dniach mieć musisz Biblię,
Co dzisiaj jest podporą twą.
Upewnij się, upewnij się,
Że nogi twe na pewnej skale są.

3. W obecnych dniach ja mam Jezusa,
On dzisiaj jest kotwicą mą.
Jam pewny jest, jam pewny jest,
Że nogi me na pewnej skale są.