444 – Wieść o Jezusie powiedz nam

1. Wieść o Jezusie powiedz nam,
Wszystko o Nim opowiedz,
Jaki był Jego ziemski stan,
Jaki był Jego koniec.

2. Anielska pieśń ta cudowna,
Budzi pasterzy w nocy:
„Radość na niebie chwalebna,
Pokój na ziemi w mocy!”

3. Powiedz nam o życiu Jego,
Jak w pustyni głodnym był,
Jak zwalczał pokusy złego,
Jakie z nim boje toczył.

4. Jak bez spoczynku strudzony,
Słabości ludzkie znosił,
Przez Żydów znienawidzony,
Królestwo wieczne głosił.

5. Jak Go do krzyża przybili,
Jak na krzyżu umierał,
Do grobu jak Go włożyli,
Trzeciego dnia zmartwychwstał.

6. Radością serce przejęte,
Za miłość Bożą ku nam!
Jezusowe imię święte,
Zmieni w chwale ziemski stan.