442 – Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul

1. Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul,
Do siebie, Jezu przez radość i ból.
Chowaj mnie zawsze przy sercu swym,
[: Zbawco wszechświata, i nocą i dniem. :]

2. Bliżej, o bliżej, tu mnie nie stać,
Na nic co bym Ci mój Panie mógł dać.
Ach tylko serce skażone mam,
[: Weź je, mój Królu i oczyść je Sam. :]

3. Bliżej, o bliżej, chętnie i rad,
Rzucę precz wszystko, co daje mi świat.
Co mi odrywa łaski Twej dar,
[: Świeckie rozkosze i złudny ich czar. :]

4. Bliżej, o bliżej, o Jezu mój,
Skrusz więzy grzechu i boleść mą zgój.
By się Twe życie w mym mogło lśnić
[: Bym w Tobie, Jezu już zawsze mógł żyć. :]