44 – Do walki uzbrój mię

1. Do walki uzbrój mię,
Jak walczyć powiedz mi,
Bo w imię Twoje walczyć chcę
I służyć wiernie Ci.

2. Boś Ty mój Wódz i Pan,
Więc moim sercem rządź.
Chcę światu głosić Boski plan,
Więc, przewodnikiem bądź.

3. Chcę dążyć śladem Twym,
I jak Ty cierpieć chcę,
Boś Ty przykładem wiernym mym,
Do Ciebie zwracam się.

4. Twa prawda światłem lśni,
Radosną niesie wieść;
Nadzieję daje lepszych dni,
I głosi Boską cześć.

5. Więc pozwól w walce trwać,
Zwyciężyć trud i znój;
Zwycięzcy racz koronę dać,
Najlepszy Zbawco mój.