438 – W pamięci zawsze duszo miej

1. W pamięci zawsze duszo miej,
Idź, gdy cię Jezus zwie,
Gdy cię wstrzymuje, stanąć chciej,
Gdy woła, pośpiesz się.

2. Gdy chwali, wtenczas uniż się,
Gdy kocha, spocznij w Nim,
Gdy smaga za przestępstwa twe,
Karania Jego przyjm.

3. Gdy Jezus zsyła łaski Swe,
Raz tam, to znowu tu,
Radosne to są wówczas dnie,
Gorąco dziękuj mu.

4. A gdy w potrzebie woła cię,
W szeregu mężnych stań,
Lecz serce badaj, doświadcz je,
Nie słuchaj ludzkich zdań.

5. Swe serce Barankowi zwierz,
Bo On twój Pan i Król,
Pod Jego skrzydła tylko śpiesz,
Gdy ci dolega ból.