435 – Z zwycięstwa do zwycięstwa

1. Z zwycięstwa do zwycięstwa,
Ja z Panem pragnę biec,
Bo On mi doda męstwa,
I w walce będzie strzec.
A pod opieką Pana,
Ja nie ulęknę się,
Moc Jego niezrównana,
Zachowa w wierze mnie.

2. Me serce się raduje,
Że Pan powołał mnie,
Że drogę mi wskazuje,
I łaski Swoje śle.
O Panie, mocy moja,
Nadziejo lepszych dni,
Za wielką Miłość Twoją,
Cóż w zamian oddam Ci?

3. Choć troski i cierpienia,
Przeciwnik często śle,
Nie boję się zwątpienia,
Bo Pan pociesza mnie.
Przez Święte Swoje Słowo,
Przez Jego zbawczą treść,
Pan pragnie mnie stopniowo,
Do wiecznej chwały wznieść.