433 – O Boże mój, do Ciebie ja zanoszę

1. O Boże mój, do Ciebie ja zanoszę,
Gorących modłów nieprzebrany zdrój,
I z głębi serca o tę łaskę proszę,
Błogosław mi, najlepszy Ojcze mój!

2. Niech wola Twa święci się w sercu moim,
I każda myśl do Ciebie wznosi mnie,
Ja wierzę w to, że przed Obliczem Twoim,
Nie zginie ten, kto Tobie służyć chce.

3. Ja pragnę iść w ślady Zbawcy wytrwale,
I zawsze słuchać Jego cennych rad,
Ciesząc się, że czuwa nade mną stale,
I kocha mnie, gdy idę w Jego ślad.

4. Szczęśliwy ten, kto swoje oddał życie,
By służyć Ci po wszystkie ziemskie dni,
By miłość wciąż okazywać obficie,
W uczynkach swych na chwałę, Stwórco Ci.

5. Na Twoją cześć niech płyną wdzięczne słowa,
Melodia ta niech leci w niebo tam,
A miłość Twa niech w Prawdzie mnie zachowa,
I do niebiańskich kiedyś wpuści bram.

6. Więc błagam Cię miłości pełen Panie,
Gdy zbliży się wędrówki mojej kres,
Racz Ojcze dać to pierwsze zmartwychwstanie,
Uwolnij mnie z krainy prób i łez!