432 – W szczerym serca poświęceniu

1. W szczerym serca poświęceniu,
Tobie się oddaję Chryste.
[: Tyś mym Słońcem, Tyś mym cieniem,
A Twe ścieżki wiekuiste. :]

2. Gdym Cię spotkał na mej drodze,
Jako Zbawcę mojej duszy,
[: Tobiem uległ, z Tobą chodzę,
I tak iść do końca muszę. :]

3. Z Tobą idąc w pełni ducha,
Coraz wnikam w siebie głębiej,
[: A gdy głosu Twego słucham,
Sercem wiążę ziemię z niebem. :]

4. To skruszone serce moje,
W Twoje ręce składam Panie,
[: Bo Tyś moją jest ostoją,
I Tyś moim miłowaniem. :]

5. Bracia, jakże wielka radość,
Gdy się poświęcamy Panu,
[: Idźmy, idźmy w Jego ślady,
Do wiecznego Chanaanu. :]