429 – O Jezu zostań z nami

1. O Jezu zostań z nami,
Bo już nadchodzi zmrok.
Nad Twymi niech sługami,
Twój święty czuwa wzrok.

2. Ach zostań, bo pragnienie,
Zbawienia znika znów.
Wzbudź je w nas przez promienie,
Światłości Twoich Słów.

3. Bądź przy nas, bo ustaje,
Twej wiary święty żar.
Niech duch Twój nie przestaje,
Ten utrzymywać dar.

4. Już światło prawdziwego,
Kościoła gasnąć chce.
Niech moc nam Słowa Twego,
Utrzymać raczy je.

5. O Panie zostań z nami,
A w niepokoje te,
Pod swymi skryj skrzydłami,
Strwożone dzieci Twe.

6. Bezpiecznie nam być Panie,
Pod świętą władzą Twą,
Bo nie jesteśmy w stanie,
Podołać siłą swą.