426 – O, widzę co na krzyżu tam

1. O, widzę co na krzyżu tam,
Dla grzesznych stało się!
Najmilszy Boży Syn, mój Pan,
Swą krew przelał za mnie.

Chór:
Boże! na krzyżu tam stał się zbawienia Zdrój,
Tam płynęła święta krew za mnie też.
Jezus przez śmierć Swą zgładził już grzech mój,
Bądź chwała Bogu, chwała Mu, cześć!

2. Z tysięcznych źródeł płyną wciąż,
Od Boga łaski nam,
Ponadto Jezus własną krwią,
Nam leczy dusze z ran.

3. Tą świętą Pana mego krwią,
Tu wszystkie grzechy me,
Na wieki już zgładzone są,
Odjęte serce złe.

4. Już w wierze widzę, Panie mój,
Krew ta oczyszcza mię.
Za ten niebieski życia zdrój,
Mój Zbawco wielbię Cię.