415 – Czy twój grzech już zmyty? czyś ty czysty już?

1. Czy twój grzech już zmyty? czyś ty czysty już?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Masz w swym sercu pokój, czy się lękasz burz?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?

Chór:
Czyś ty już świętą krwią,
Z wszystkich grzechów obmyty i win?
Jest twa szata czysta, biała jako śnieg?
Obmył ją świętą krwią Boży Syn.

2. A gdy Pan nasz przyszedł, czyś ty gotów iść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Czyś Go przyjąć gotów i z Nim w chwałę wnijść,
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?

3. A więc porzuć grzech swój, porzuć ziemskie zło!
Jezus ciebie obmyje swą krwią.
On ci pomóc pragnie, nie odrzucaj Go,
Jezus ciebie obmyje swą krwią.