414 – Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask

1. Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask,
Chcę w nim obmyć grzechy, czystym być jak blask,
A pragnienie moje silne tak się rwie,
W zdroju łaski Boga chcę oczyścić się.

Chór:
Do Pana ja pójdę, Pokój duszy znajdę,
Zbawiciel przez krew swoją odkupił mnie Sam.
Mocą tej ofiary, z Bogiem pojednany,
Czystym życiem świecić wciąż pragnienie mam.

2. Nad śnieg bielsza, czystsza ma być szata ma,
Złość i gniew choć skryte, choćby i myśl zła.
Grzeszne to objawy muszą odejść precz,
Czyste, święte życie serca mego rzecz.

3. Niech od Ojca płynie czystość w duszę mą,
Niech Chrystusa miłość jest ostoi zdrój.
Niech ofiarne łaski we mnie mnożą się,
Moc ich niechaj tworzy święte życie me.