41 – Wiara w Twe słowo do nieba nas wznosi

1. Wiara w Twe słowo do nieba nas wznosi,
Wzmocnieni tą wiarą wytężamy słuch,
By posiąść Prawdę, którą słowo głosi,
Tak czyniąc jak każe święty Pański Duch.
Umocnij wiarę, lud Cię o to prosi,
Niechaj nas oświeci Twej mądrości Duch.

2. Wiara nam każe wytrwać w każdej mierze,
Oczyma tej wiary widzim Boski plan,
Nadzieja nasza cała w świętej wierze,
I przez wiarę wejdziem w nieśmiertelny stan.
Panie! daj wytrwać przy naszej ofierze,
Bo gdy w niej wytrwamy, w niebo przyjmie Pan.

3. Wiara nam daje łaskę odkupienia,
I utwierdza ufność, koi wszelki ból.
Silna jest wiara Nowego Stworzenia,
Wiarę tę nagrodzi wkrótce Jego Król.
Dzięki Ci, Panie, za Twe objawienia,
Które nam zostawił Twój Syn, a nasz Król.