408 – Prowadź Ojcze do domu

1. Prowadź Ojcze do domu,
Zawsze prowadź mnie,
Aż trudy się skończą,
Aż przejdą życia dnie.
Grzech niech mnie nie zwodzi,
Ja pragnę Cię czcić,
Tylko zawsze prowadź Ojcze,
Prowadź zawsze mnie.

2. Prowadź Ojcze do domu,
Zawsze prowadź mnie.
W mych godzinach smutku,
Ty Ojcze posil mnie.
By wiernie me nogi,
Szły po drodze Twej,
Bym nie upadł w pośród drogi,
Ojcze prowadź mnie.

3. Prowadź Ojcze do domu,
Zawsze prowadź mnie,
Bym zwyciężył w próbie,
I wiernym ostał się.
Racz udzielić siły,
Bym nie potknął się,
Bym zwyciężył wszystkie próby,
Ojcze prowadź mnie.