40 – Kto wierzy w Pańską Krew

1. Kto wierzy w Pańską Krew,
Kto Zbawcę wielbić chce,
Niech z nami wzniesie zgodny śpiew,
Niech z nami modli się.

2. Cierpliwie znośmy trud.
Śpiewajmy Panu cześć,
Bo gdzie się zbiera Pański lud. T
am śpiew należy wznieść.

3. Pobożnej pieśni dźwięk,
Nadzieję wzmacnia w nas,
Podnosi serca, płoszy lęk
I krzepi w każdy czas.

4. Więc łączmy glosy swe,
Niech leci w niebo ton,
I razem bracia módlmy się,
Gdyż nas wysłucha On.

5. Modlitwa naszych warg,
W czystości niechaj brzmi,
Na ucisk nie podnośmy skarg,
Bo idą lepsze dni.