398 – Oby już światu zajaśniały

1. Oby już światu zajaśniały,
Promienie słońca Prawdy Twej.
By świat nareszcie poznał cały,
Że bierzesz rząd na ziemi tej.
By Twe królestwo już nastało,
Dało ludzkości ulgę tu,
Bo lud ten już cierpiał niemało,
O, uczyń koniec temu złu.

2. Ach, ożyw, oświeć i rozpłomień,
Już cały ten szeroki świat,
By wody żywej, zbawczy strumień,
I do najdalszych sięgnął chat.
A wtedy pienia milionów,
W tryumfu się połączą ton,
I nawet możni zstąpią z tronów,
By klęknąć przed Twój Święty Tron.

3. Zbudź, oświeć, złącz ze sobą silnie
Twojego ludu cały zbór.
Niech każdy pozna, że jedynie
Nasz Zbawca jest miłości wzór.
By stanąć mogła z serc świątynia,
Zamysły wrogów zniszcz i zgrom.
O, niech Twój Duch nas opromienia.
I wiedzie nas w Ojcowski dom.