397a – Błogosław im, błogosław im!

1. Błogosław im, błogosław im!
Do Ciebie niebios Panie,
Wznosimy nasze korne dziś błaganie,
Parze stojącej przed obliczem Twym.
Błogosław im, błogosław im, błogosław im!

2. Zwycięstwo daj, zwycięstwo daj!
W cierpieniu w ciężkim boju,
I niech szukają w słowie Twym pokoju,
Aż dojdą do celu tam, w królestwie Twym.
Błogosław im, błogosław im, błogosław im!

3. Swym Duchem rządź, Swym Duchem rządź!
Ich serca, życie całe,
By były zawsze niezachwiane, stałe,
W Twej społeczności chodząc śladem Twym.
Błogosław im, błogosław im, błogosław im!