395 – Powiedz mi tę wieść starą

1. Powiedz mi tę wieść starą,
O rzeczach w górze tam,
O Jezusie i chwale,
O miłości ku nam.
Mów tę wieść zrozumiale,
Jak do dziecięcia, mów,
Bo jestem osłabiony,
Abym się wzmocnił znów.

Chór:
Powiedz mi tę wieść starą,
Jak Pan umiłował mnie,
By z śmierci mnie wybawić,
Dał ukrzyżować się.

2. Mów powieść tę powoli,
Abym zrozumiał ją,
O wzniosłym odkupieniu,
Jak Pan nas kupił krwią.
Mów mi tę powieść częściej,
Bym nie zapomniał jej,
Gdy znajdę się w zwątpieniu,
Tedy mów mi o niej.

3. Mów mi tę powieść starą,
Gdy przekonałeś się,
Że próżność tego świata,
Do siebie ciągnie mnie.
Mów mi tę powieść starą,
Gdy mnie pociąga świat,
Mów, że Pan mnie odkupił,
Że mam iść w Jego ślad.