394 – Prowadzimy tu życie tułacze

1. Prowadzimy tu życie tułacze,
Hen tam w górze pozostał nasz kraj;
[: Nieraz serce z goryczy zapłacze,
Kiedy smutkiem szeleści tu gaj. :]

2. Myśli dążą w kierunku Ojczyzny,
Którą rządzi i włada nasz Bóg.
[: My wołamy z tej grzesznej obczyzny:
Boże przyjm nas w niebiański Twój próg. :]

3. Chcemy wrócić na łono Ojcowskie,
Poprzez gromu nawałność i burz,
[: Z hartem ducha i z sercem już czystym,
Pan powita z radością nas już. :]

4. Nie zapomnij, iż Jezus twój Zbawca,
Z martwych powstał i w nieba próg wszedł,
[: Od ucisku On ciebie zachowa,
I uchroni od wszelkich twych bied. :]

5. W ciężkiej chwili mój bracie nie zwątpij,
Na swój los nie narzekaj, lecz służ!
[: Wszystko może cię w życiu tym spotkać,
Lecz na Zbawcę brzemiona swe złóż! :]

6. Krótkie życie nam dane na świecie,
A więc walczmy wszak pełno tu zła;
[: Wnet już skończy się czas tej pielgrzymki,
Wieniec chwały Pan wiernym Swym da. :]